Kompetentny partner w handlu metalami

 

Nasze mocne strony

  • kompetentni specjaliści, stale podnoszący swe kwalifikacje
  • duży magazyn przeznaczony na składowanie metali
  • własna flota samochodów ciężarowych
  • nowoczesne wyposażenie
  • próby topienia, laboratorium, technologia analityczna
  • prasowanie, cięcie, konfekcjonowanie
  • zajmujemy się handlem: aluminium, mosiądzem i stopami miedzi, cynkiem, ołowiem, cyną, stalą szlachetną, metalami specjalnymi, metalami szlachetnymi
  • posiadamy certyfikat DIN EN 9001/2015, specjalistyczny zakład gospodarki odpadami, rozporządzenie UE nr 333/2011 (End of waste), REACH
  • giełdowe kontrakty terminowe (hedging)
  • szybki załadunek i wyładunek, sprawna realizacja, warunki handlowe zgodne z tendencjami rynkowymi

Aluminium
Ołów
Stopy ołowiu i cyny
Stal szlachetna
Miedź
Stopy miedzi
Cynk

 

oraz wszystkie inne przemysłowe złomy metali nieżelaznych poddawane procesowi recyklingu.