AluDran & AluGran

Ścierniwa do obróbki strumieniowo-ściernej odlewów metali lekkich

‘D' jak Drahtkorn, czyli śrut cięty z drutu, i 'G' jak granulat, decyzja należy do Państwa.

 

Dzięki zastosowaniu specjalnych stopów aluminium i specyficznej technologii produkcji AluDran i AluGran wykazują nadzwyczajne właściwości.

Twardość, wytrzymałość oraz długa żywotność i niewielka zawartość metali ciężkich - miedzi i cynku - skutecznie wyróżniają nasze ścierniwa.

 

Zastosowanie:

  • Usuwanie zadziorów i osadów piaskowych z odlewów
  • Utwardzenie i zagęszczenie powierzchni
  • Śrutowanie z niskim poziomem odkształceń także w przypadku odlewów cienkościennych
  • Zmniejszenie korozyjności części
  • Obniżenie kosztów utylizacji osadów i pyłu ze względu na mniejszą zawartość metali ciężkich
  • Ochrona oczyszczarek strumieniowo-ściernych dzięki mniejszej abrazyjności ścierniwa aluminiowego w porównaniu z większością innych ścierniw
  • Ochrona obrabiarek CNC dzięki możliwości bezproblemowej obróbki pozostałości AluDran & AluGran
  • Możliwość nadania odlewom ciśnieniowym i kokilowym szlachetnego wyglądu odlewu piaskowego
 

Materiał

W wyniku obróbki plastycznej na zimno struktura specjalnego stopu AluDran & AluGran wykazuje dużą gęstość dyslokacji, dzięki czemu ścierniwo jest twarde, wytrzymałe i nie kruszy się.

W testach ścierniw na tle tradycyjnych odlewanych ścierniw aluminiowych AluDran & AluGran wyróżniają się o wiele dłuższą trwałością (patrz tab.).

Ponieważ AluDran & AluGran składają się z aluminium, możliwe jest uniknięcie potencjału elektrycznego powstającego między odlewami metali lekkich a cząstkami ścierniwa wnikającymi w ich powierzchnię. Korozyjność odlewów jest znacznie mniejsza niż w przypadku stosowania ścierniw składających się z mniej szlachetnych materiałów metalowych, jak np. ścierniwa chromowo-niklowe czy odlewane ścierniwa aluminiowe.

W przypadku odlewów metali lekkich ulegających znacznej korozji, jak np. wahacze poprzeczne w przemyśle samochodowym, AluDran & AluGran są często jedynym ścierniwem, jakie można zastosować.

Po śrutowaniu wiele odlewów poddawanych jest obróbce mechanicznej na maszynach CNC. Ewentualne pozostałości AluDran & AluGran w odlewie można przy tym bezproblemowo usunąć.

 

 

Produkcja

Technologia produkcji AluGran opiera się na mechanicznym procesie rozdrabniania i formowania.

Podobnie jak w instalacji do obróbki strumieniowo-ściernej z wirnikiem odrzutowym kawałki specjalnego stopu aluminium wielokrotnie uderzają w płytki odporowe.W wyniku formowania na zimno powstaje ziarno o kształcie sferycznym do okrągłego.

Podczas napełniania instalacji do obróbki strumieniowo-ściernej AluGran ma już formę gotową do użycia – pozwala to na eliminację znacznego początkowego zużycia eksploatacyjnego.

Na potrzeby śrutowania elementów cienkościennych zapewniającego szczególnie niski poziom odkształceń można zamówić AluGran ze stopu miękkiego w wariancie W jak 'Weich', czyli miękki.

AluDran wytwarzany jest z drutu ciągnionego precyzyjnie docinanego odpowiednio do długości jego średnicy.

W ten sposób powstają prawie całkowicie jednolite cylindryczne cząstki.

W razie potrzeby cząstki mogą jeszcze zostać poddane procesowi zaokrąglania, w wyniku czego powstają kule o pojedynczej granulacji.

Ponieważ rezygnujemy z procesu topienia, przyczyniamy się do redukcji emisji i zmniejszenia zużycia energii. Oprócz korzyści ekologicznych i przy uwzględnieniu niskiej zawartości metali ciężkich wynikające z tego tytułu korzyści finansowe stanowią jeden z ważniejszych argumentów przemawiających za stosowaniem Alugranu.

 

 

 

Type

Wielkość w mm

Stop

AluDran

08

0,8

6xxx

 

10

1,0

5xxx

 

12

1,2

 

 

15

1,5

 

       

AluGran H

0204

0,2-0,4

5xxx

 

0408

0,4-0,8

 

 

0510

0,5-1,0

 

 

0815

0,8-1,5

 

 

1020

1,0-2,0

 

 

1525

1,5-2,5

 

       

AluGran W

jak wyżej

ale

1xxx