Impressum

Odpowiedzialny zgodnie z §5 ustawy o telemediach (TMG):

Magdeburger Str. 7
D-30855 Langenhagen

Telefon: +49 (0)511 78632-0
Telefax: +49 (0)511 78632-32

e-Mail: info(at)papemetals.com

 
Rejestr handlowy

Amtsgericht Hannover
HRB-Nr. 0133

UST-ID: DE 115 824 435

 

Dyrektor Zarządzający

Christian Pape, Dipl.-Ing. ETH


Projekt strony internetowej

5050 fiftyfifty | film und neue medien
www.5050media.de

 

Informacja prawna

Firma Chr. Otto Pape Metalle GmbH na bieżąco kontroluje i aktualizuje treść stron internetowych. Pomimo dużej staranności niektóre dane mogą ulec zmianie. Nie jest możliwe zatem przejęcie odpowiedzialności czy udzielenie gwarancji na aktualność, poprawność i kompletność udostępnionych informacji. Powyższe obowiązuje także w odniesieniu do wszystkich innych stron internetowych wskazywanych za pomocą hiperlinku. Firma Chr. Otto Pape Metalle GmbH nie odpowiada za treść stron internetowych odwiedzanych w drodze takiego połączenia.


Ponadto firma Chr. Otto Pape Metalle GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub uzupełnienia udostępnionych informacji.

Treść oraz układ stron internetowych firmy Chr. Otto Pape Metalle GmbH podlegają ochronie praw autorskich. Powielania informacji lub danych, a w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów lub obrazów wymaga uprzedniej zgody firmy Chr. Otto Pape Metalle GmbH.

 

Właściwe odniesienie do wszystkich linków

Wyrokiem z dnia 12 maja 1998 r. Sąd Okręgowy w Hamburgu orzekł, że w wyniku podania odnośnika do danej strony można ponieść odpowiedzialność za jej treści. Zdaniem Sądu Okręgowego można tego uniknąć tylko wówczas, gdy jednoznacznie wyrazi się swój dystans do tych treści. Na naszych stronach internetowych umieściliśmy linki do innych stron. Odnośnie do wszystkich tych linków obowiązują poniższe zasady:


Oświadczamy jednoznacznie, że nie mamy żadnego wpływu na projekt i treści stron, do których odsyłamy. Z tego też względu informujemy niniejszym, że w jednoznaczny sposób dystansujemy się od wszelkich treści wszystkich stron internetowych, do których odsyłamy na naszej stronie internetowej i nie uważamy tych treści za własne. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków umieszczonych na naszej stronie internetowej i wszystkich treści stron, do których odsyłają zgłoszone nam banery i linki.